1.  Копія Статуту  закладу освіти , витяг з ЄДРПО
 2. Структура та органи управління закладу освіти
 3. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
 4. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 5. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником:  с. Мала Кужелівка, с. Синяківці, с. Ярова Слобідка
 6. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 7. Мова (мови) освітнього процесу
 8. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення): Вакансій немає.
 9. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 10. Результати моніторингу якості освіти
 11. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 12. Правила прийому до закладу освіти
 13. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами: Пандус, Доступ до першого поверху.
 14. Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

ДНЗ

 1. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 2. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником:  с. Мала Кужелівка, с. Синяківці, с. Ярова Слобідка
 3. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти.
 4. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 5. План роботи ДНЗ.