Малокужелівська загальноосвітня школа І-ІІІ супенів
Творче кредо:
"Учитель не має права здаватись порядним. Він мусить ним бути"

              
У 1924 році в Малій Кужелівці з’явилася початкова (1 – 4 класи) школа. Вона розташовувалася у колишньому будинку священика. Першим директором Малокужелівської початкової школи був Москалюк Пилип Юхимович, який працює тут до 1941 року. Велику роботу у справі народної освіти провів мешканець Малої Кужелівки Васільєв Антон, який організував навчання учнів за новою програмою. Він досить успішно поєднував роботу учителя з громадською діяльністю. Це була людина досить інтелігентна, культурна, ініціативна та порядна. За сприяння Антона Васильовича у Малій Кужелівці було організовано лікнеп, у якому він організував боротьбу із неписьменністю селян. Створений Васільєвим А. В. драматичний гурток, куди входили чоловіки та жінки Малої Кужелівки, ставив вистави за творами Т. Г. Шевченка, М. Лисенка та інших українських класиків драматургії. Дванадцять років (1929 – 1941) працював у Малокужелівській початковій школі Смутко Іван Григорович – невтомний педагог, який любив свою справу і все найкраще, добре та мудре віддавав дітям.

Під час Великої Вітчизняної війни школа в селі не працювала, а відновила свою роботу лише після визволення села у 1944 році. Не вистачало ні зошитів, ні шкільного приладдя, ні вчителів, однак у молоді було велике бажання вчитися. Вже у 1949 році Малокужелівську початкову школу перетворюють на прогресивку.


У післявоєнний час, протягом 1944 – 1952 років директором школи працює Корчовий Василь Дем
янович. Після нього директором школи на протязі трьох років (1952 – 1955) працює Лисий Іван Никифорович. Починаючи з 1955 року, понад десять років на посаді директора школи працює Мордюк Семен Іванович. Під його керівництвом Малокужелівська школа у 1959 році стає восьмирічною. На той час у селі було багато молоді шкільного віку, до того ж в Малокужелівській восьмирічній школі здобували освіту й учні сусідніх сіл – Руди-Гірчичнянської та Синяковець. Кількість учнів у класах в більшості випадків перевищувала 30 – 35 чоловік. Шкільне приміщення не могло у повній мірі задовольнити навчальний процес, тому виникла потреба у розширенні школи.


В 1960 році школа була добудована та значно розширена. З’явилися нові великі та світлі класи, було впорядковано пришкільну територію – створено спортивний майданчик, закладено фруктовий сад та дендропарк, запрацювала шкільна майстерня, розпочалося харчування учнів у шкільній їдальні. Змінювалися часи, мінялися директори та педагогічний колектив Малокужелівської восьмирічної школи. З 1965 року директором Малокужелівської восьмирічної школи стає Мельник Віталій Іванович, який пропрацював на цій посаді понад 18 років.


В 1983 році посаду директора займає Рига Олена Дем
янівна. За її керівництва Малокужелівська восьмирічна школа реорганізовується у неповно-середню школу (девятирічку). Олена Дем’янівна більше 11 років очолювала педагогічний колектив Малокужелівської школи. Протягом 1994 – 1996 років на посаді директора школи в Малій Кужелівці працює Тощак Тетяна Дем’янівна. З 1996 року посаду директора Малокужелівської неповно-середньої школи обіймає Трончук Ніна Володимирівна. Під її керівництвом, а також при допомозі педагогічного колективу в 2001 році Малокужелівську неповно-середню школу І – ІІ ступенів було реорганізовано у загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів (середню школу). За період існування Малокужелівської школи 155 її випускників отримали середню спеціальну освіту, 70 випускників отримали вищу освіту. Учасниками обласного конкурсу «Учитель року» були: у 1996 році – Трончук Ніна Володимирівна, у 2002 та 2005 роках – Рига Валентина Іванівна. Також Валентина Іванівна Рига у 2006 році стала лауреатом всеукраїнських конкурсів «Панорама творчих уроків», що проходив у Києві.
Сьогодні у Малокужелівській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів навчається 80 учнів з чотирьох сіл сільської ради. Педагогічний колектив школи нараховує 17 учителів, із них 6 осіб – це педагоги із вищою категорією, 4 – з 1-шою категорією, 1 магістр, 5 спеціалістів та 1 бакалавр. Крім того, учитель Рига Валентина Іванівна має педагогічне звання «Вчитель-методист». Демографічна ситуація, що склалася у селах досить відчутно позначається і на школі. Чисельність дітей дошкільного та шкільного віку постійно скорочується, зменшується кількість учнів у класах (в середньому в класах нараховується по 6 – 7 учнів), а це в повній мірі перешкоджає розвитку школи.